HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

II kurs

1. Quran qiraətinə giriş
2. Hədis üsulu
3. Müqayisəli dinlər tarixi
4. Təfsir üsulu
5.Yeni dini hərəkatlar
6. Dinlər tarixi
7. İslam tədris üsul
8. Quran qiraəti
9. Təfsir
10. Hədis
11. İslam fəlsəfəsi
12. İslam ölkələri coğrafiyası

13. Dini xitabət

Bookmark and Share