HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin


f.f.d.Nigar İsmayılzadə - Müasir Azərbaycan və Türk poeziyasında sərbəst şeirf.f.d.Nigar İsmayılzadə - Müasir Azərbaycan və Türk poeziyasında sərbəst şeir (dərs vəsaiti), Bakı 2011f.f.d. Yaqut Quliyeva - Mahmud Kaşğarinin oğuz dünyası, Bakı 2010prof. Çimnaz Mirzəzadə - Азербаджан в арабских среднеыековых источниках - 2016prof. Çimnaz Mirzəzadə - Анонимный рифмованный глоссарий - 2015

Bookmark and Share