HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

TƏRCÜMƏ OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR

Hədislərlə İslam - İslam elmləri kafedrasının müəllim heyətii.f.d., dos. Mübariz Camalov - Fiqh üsulu
Həzrət Muhamməd və ümumbəşəri dəvət - İslam elmləri kafedrasının müəllim heyətiİslam məzhəbləri tarixi - İslam elmləri kafedrasının müəllim heyəti ( i.f.d Tahirova A.İ. və i.f.d. Qasımova M.S)Hədis tarixi - i.f.d. Qoşqar SəlimliPeyğəmbərim - i.f.d. Elnurə Əzizova
Əxlaqım - i.f.d. , dos.əv. Namiq Abuzərov
İbadətim - i.f.d., dos. Mübariz Camalov
Əqidəm - i.f.d. Aqil Şirinov
Qurandan nəsihətlər (2 cild) - İslam elmləri kafedrasının müəllim heyəti
Bookmark and Share