HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana CəlaləddinDİLLƏR KAFEDRASININ TƏRKİBİ

 

Kafedra müdiri: f.f.d, prof. Mirzəzadə Çimnaz

1.
Hüseynova Solmaz - f.f.d
2. Süleymanov Qurbanəli - f.f.d, dos. əvəzi
3. Ismayılzadə Nigar - f.f.d., dosent
4.
Aslanova Süsən - baş müəllim
5. Qaraşova Yeganə- baş müəllim
6. Mirzəyeva Səbinə- i.f.d., müəllim
7. Quliyeva Yaqut - f.f.d. baş.laborant

Elmi istiqamət: Ərəb, fars, türk və ingilis dillərinin tədrisi və həmin dillərin actual nəzəri məsələlərinin tədqiqi

4-illik tədris pilləsində tədris olunan fənlər :

1.Ərəb dili

2. Fars dili

3. Türk dili

4. İngilis dili

 

 

 

 

 


Bookmark and Share