HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

İSLAM ELMLƏRİ KAFEDRASININ TƏRKİBİ


Kafedranın tərkibi

Kafedra müdiri: 1. Camalov Mübariz

2. Səlimli Qoşqar

3. Abuzərov Namiq

4. Tahirova Adilə

5. Şirinov Aqil

6. Mürsəlov Mirniyaz

7. Elnurə Əzizova

8. Mehriban Qasımova

9. İslamşünaslıq Elmi - Tədqiqat Mərkəzi


ELMİ İSTİQAMƏT: DİNŞUNASLIQ

4-illik tədris pilləsində tədris olunan fənlər:

I kursda tədris olunan fənlər

II kursda tədris olunan fənlər

III kursda tədris olunan fənlər

IV kursda tədris olunan fənlər

 

Bookmark and Share