HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Aqil Şirinov

İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Ev:    +994125106545

sh_agil@yahoo.com


Şəxsi məlumat

Anadan olduğu tarix: 28.09.1979

Vətəndaşlıq:              Azərbaycan

Bildiyi dillər:          Azərbaycan (ana dili), ingilis dili (əla), ərəb dili (əla), türk dili (əla), rus dili (yaxşı), fars dili (orta)

İş təcrübəsi

2008-2009-cu tədris ilindən etirbarən Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində İslam Məzhəbləri Tarixi və İslam Fəlsəfəsi fənləri üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Dinşünaslıq ekspertizası, ictimai məsələlər və analitik təhlil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır

Təhsil

2003-2008 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda doktorantura təhsilini bitirərək İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

Elmi işinin mövzusu:

Nəsirəddin Tusinin Ontologiya və Tanrı Anlayışı (Nasireddin  Tusi`de Varlık ve Uluhiyyet)

2001-2003 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda magistratura təhsilini bitirmişdir.

Elmi işinin mövzusu:

İslam Mezhepleri Tarihi Literatüründe Aşırı Fırkalar ve Görüşleri

1996-2001 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində təhsil almış və    ilahiyyat  ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

Mükafatlar və Qrantlar

2011- ABŞ Kongres kitabxanasının Açıq Dünya (Open World) proqramının `Dini Dözümlülük` (Religious Toleration) adlı proqramında iştirak etmək hüququ qazanmış və 4-14 May tarixində ABŞ-da olmuşdur

17.08.2009-15.02.2010- Türkiyə Diyanət Vəqfinin (TDV) stipendiyasını əldə edərək Böyük Britaniyanın Kembric şəhərində Studio Cambridge adlı dil kursunda iştirak etmiş və bu kursun həm ümumi ingliscə həm də elmi əsər yazma (

Academic writtings) bölümlərini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

İştirak etdiyi konfrans və simpoziumlar

2006 İstanbul Litera Yayıncılığın təşkil etdiyi “Metafizika Toplantıları” adlı konfransda çıxış (mövzu: Kelam’da Yaratma-The Creation in Islamic Theology)- İstanbul-İSAM

2008 “Fahreddin er-Razi ve Nasiruddin et-Tusi`nin Ibnsinacılığı”, “The    Aviccenism of Fakhr al-din al-Razi and Nasir al-din al-Tusi”, Beynəlxalq İbn Sina Simpoziumu ( 22-24. 05. 2008), Istanbul, II, səh. 275-284