HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Namiq Abuzərov

İlahyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ev:    +994124012764

Mob: +994 55 5211730

nabuzer@yahoo.com

Şəxsi məlumat

Anadan olduğu tarix: 08.11.1977

Vətəndaşlıq:              Azərbaycan

Bildiyi dillər:          Azərbaycan (ana dili), ingilis dili (əla), ərəb dili (əla), türk dili (əla), fars dili (orta), rus dili (orta)

İş təcrübəsi

2006-2007-cu tədris ilindən etirbarən Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində Hədis və Təsəvvüf tarixi fənləri üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Təhsili

2001-2005 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda doktorantura təhsilini bitirərək İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

1999-2001 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda magistratura təhsilini bitirmişdir.

1994-1999 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində təhsil almış,   ilahiyyat  və Ərəb dili müəllimi ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

Mükafatlar və Qrantlar

2013 Georgetown Universitetində “qonaq tədqiqaçı” kimi “Dinlərarası təhsilin imkan və perspektivləri” adlı araşdırma fəaliyyətini həyata keçirmişdir.

2011- Türkiyə Diyanət Vəqfinin (TDV) stipendiyasını əldə edərək Böyük Britaniyanın Kembric şəhərində Studio Cambridge adlı dil kursunda iştirak etmiş və bu kursun həm ümumi ingliscə həm də elmi əsər yazma (Academic writtings) bölümlərini müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

İştirak etdiyi konfrans və simpoziumlar

2008 Dinə və inanca əsaslanan İslamofobia və digər diskriminasiya formaları: Təqdim edilən tezis: “Azərbaycanda dini bərabərlik (Religious Equality in Azerbaijan)” (5-8 Noyabr, 2008)

2008 “İslam əxlaqı və dəyərləri” adlı silsilə seminar və konfranslar. Bakı islah evləri, (Fevral- İyun, 2008)

2012 Hədis isnadının başlanğıc tarixi ilə əlaqədar bəzi mülahizələr, “Şərqşünaslığın aktual problemləri”, Respublika elmi konfransı “Bakı Universiteti”,

nəşriyyatı Bakı 2012.

2013 “Qeyri-Müslimlərin İslamdakı statusu”, ADA Universiteti 8-ci doctorantura simpoziumu. (Dekabr 2013)


Kitablar

1. Təmizlik Mədəniyyəti, Xəzər Nəşriyyat, Bakı 2008, 123 səhifə.

2. Hədis elmi: problemlər və həll yolları, Nurlar nəşriyyat Bakı 2013, 182 səhifə.

3. Azərbaycanda ənənəvi din (həmmüəllif), Bakı: Elm və təhsil, 2014.
4. Hədislərlə İslam. (I cild), Bakı, 2016
5. Hədis, Bakı “ADC”, 2017, 107 s.

Məqalələr

2008 “İslam mədəniyyətinin Qərbə təsiri”, Dövlət və Din, İctimai fikir toplusu, May 2008, Bakı, səh. 209-212.

2008 “İslamın intihara baxışı”, Dövlət və Din, İctimai fikir toplusu, Mart 2008, Bakı, səh. 117-119.

2008 İbn Macenin “mövzu” sayılan bəzi illətli rəvayətləri BDU, İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi, 10-cu sayı, Sentyabr 2008 Bakı, səh. 94-103.

2008 Zəvaid qavramı və ədəbiyyatı, BDU, İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi, 9-cu sayı, Aprel 2008 Bakı, səh 111-119.

2009 “Hz. Peyğəmbərin dövründə ədalət qurumu”, Dövlət və Din, İctimai fikir toplusu, Aprel 2009, Bakı, səh. 116-120.

2009 Hədislərin mətn baxımından təhlili məsələsi, BDU, İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi, 12-ci sayı, Sentyabr 2009 Bakı, səh. 89-99.

2015 Religious Relationships Between Turkey and Azerbaijan, BDU, İlahiyyat fakültəsi məcmuəsi, 12-ci sayı, Bakı 2015.
2016 Hədis isnadlarının tarixləndirməsi məsələsi,  BDU, İlahiyyat fakültəsi elmi məcmuəsinin Dekabr sayı

 

Bookmark and Share