HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

İLAHİYYAT FAKÜLTƏSİ İLƏ ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ

İLAHİYYAT FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI
DEKAN
Akademik Vasim Məmmədəliyev
(012) 510 65 95

DEKAN MÜAVİNİ
Dosent Nigar İsmayılzadə
(012) 510 39 63

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Mirniyaz Mürsəlov
(012) 510 65 45

KAFEDRALAR

DİLLƏR KAFEDRASI
Professor Çimnaz Mirzəzadə
(012) 510 39 61

İSLAM ELMLƏRİ KAFEDRASI
Dosent Mübariz Camalov
(012) 510 39 62

LABARATORİYALAR
İSLAMŞÜNASLIQ ELMİ TƏDQİQAT MƏRKƏZİ

(012) 510 65 45

BDU saytının fakültə üzrə veb-masteri:
Ayşən Hüseynova
(İslamşünaslıq Elmi - Tədqiqat Mərkəzi, otaq  № 24)

UNVAN: ƏHMƏD CƏMİL küçəsi 41A

İNDEKS: AZ 1217 BDU, İLAHİYYAT

TEL: (+99412) 5106545

FAKS: (+99412) 4322994

 

Bookmark and Share