HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Beynəlxalq Yerli və Xarici Konfranslar

2009 Seoul International Conference on Linguistic I

Call for Papers Call Deadline: 15-Mar-2009 Call for Papers

Homepage: www.linguistics.or.kr

Roots

Call for Papers Call Deadline: 15-Mar-2009

Call for Papers Roots: Word formation from the perspective of ''core lexical elements''

TABU Dag 2009 30th international linguistics conference

Call for Papers Call Deadline: 01-Apr-2009

Further information is available on our website: http://www.let.rug.nl/tabudag

4th Conference on Translation and Legilinguistics

Call for Papers Call Deadline: 31-Mar-2009

Further information may be found at: www.lingualegis.amu.edu.pl

Formal Approaches to Sign Languages

Call for Papers Call Deadline: 31-Mar-2009

Further Information:

http://www.filosofia.unimi.it/~zucchi/FASLcall.htm About ESSLLI

http://esslli2009.labri.fr

International Association of Forensic Linguists

Call for Papers Call Deadline: 14-Nov-2009

website http://iafl09.let.vu.nl/

International Symposium on SM-MT-CL

Call for Papers Call Deadline: 31-Mar-2009

Contact : contact@ismtcl.org

The 4th International Conference on Formal Linguistics

Call for Papers Call Deadline: 20-Apr-2009

Contact E-mail: formallinguistics09@126.com

2009 Conference on Role and Reference Grammar

Call for Papers Call Deadline: 15-Mar-2009

Concept Types&Frames in Language,Cognition&Science

Call for Papers Call Deadline: 15-Mar-2009

Embodied Language Games and Construction Grammar Conference Program/Announcement International School on Embodied Language Games and Construction Grammar http://www.alear.eu/events/cortona2009/Home.html Cortona, Italy 29 August - 4 September 2009

Registration is now open until April 15, 2009. Check the web page for application details: http://www.alear.eu/events/cortona2009/Home.html

Multiword Expressions

Call for Papers Call Deadline: 01-May-2009

For any inquiries regarding the workshop please contact Dimitra Anastasiou (dimitra@d- anastasiou.com).

The 12th International Conference on Translation, 2009

Call for Papers Call Deadline: 28-Mar-2009

URL: http://www.usm.my/ppa12/default.asp

The Third Linguistic Annotation Workshop

Call for Papers Call Deadline: 03-Apr-2009

http://www.ling.uni-potsdam.de/acl-lab/LAW-09.html

Universals and Typology in Word-Formation

Call for Papers Call Deadline: 31-Mar-2009

All relevant information available on the conference webpage:

www.skase.sk > Kosice 2009 Conference

Universals and Typology in Word-Formation Conference Program/Announcement

Conference Venue: Ńafárik University, Końice, Slovakia

Date: August 16-18, 2009

Conference fee: Euro 30

Workshop on Grammar Engineering Across Frameworks

Call for Papers Call Deadline: 01-May-2009

Paper Submission All papers must be submitted via the START system at: https://www.softconf.com/acl-ijcnlp09/GEAF/submit.html

XIXth International Conference on Historical Linguistics

Call for Papers Call Deadline: 01-May-2008

EUROCALL 2009 Conference Program/Announcement EUROCALL 2009 will take place at Universidad Politécnica de Valencia at their Gandia Campus, Spain from 9 to 12 September 2009.

Generative Approaches to Language Acquisition

Call for Papers Call Deadline: 15-Mar-2009

Guidelines for abstracts and further information on

www.fcsh.unl.pt/linguistica/gala2009

Gesture and Speech in Interaction

Call for Papers Call Deadline: 01-May-2009

Venue: Adam Mickiewicz University (www.amu.edu.pl) in Poznan (Poland; www.poznan.pl)

 

Bookmark and Share