HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Elmi Metodik Məcmuə

İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuası 2005 ci ildən nəşr olunur. Qeydiyyatdan keçdiyi index nömrəsi: ISSN: 9952-426-16-x. Bu məcmuədə ilahiyyat sahəsinə və dilçilik sahəsinə aid olan elmi tədqiqat işləri və məqalələr çap olunur. Bu əsərlər xüsusi korreksiya şöbəsindən keçirilərək çapa təqdim olunur. Məcmuə ildə iki dəfə nəşr olunur. Artıq elmi məcmuənin 24 nömrəsi işıq üzü görmüşdür.

Xarici jurnalların siyahısı

Bookmark and Share