HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Mübariz Məhəmmədəli oğlu Camalov

İlahyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ev:    +994124322595

Mob: +994 55 680 33 99

mubariz.camal@yahoo.com

Şəxsi məlumat

Anadan olduğu tarix: 26.06.1976

Vətəndaşlıq:              Azərbaycan

Bildiyi dillər:          Azərbaycan (ana dili), ingilis dili (əla), ərəb dili (əla), türk dili (əla)

 

İş təcrübəsi

2006-2007-ci tədris ilindən etirbarən Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində İslam hüuqu fənni üzrə müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

2009-cu ildən etibarən İslam elmləri kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Təhsil

2001-2006 Türkiyə Respublikası Ankara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda doktorantura təhsilini bitirərək İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

Elmi işinin mövzusu:

Əbdüləziz Buxariyə görə əmr məfhumu

1993-1998 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində təhsil almış və    ilahiyyat  ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

İştirak etdiyi konfrans və simpoziumlar

 

1. İslam hüququnda insan haqları, Din və etiqad azadlığı, Bakı, 2012.

2. Dünyəvi dövlətdə dini təhsil, Şərqşünasığın aktual məsələləri, Bakı, 2013.

3. İslam hüququnda tolerantlıq və dini azlıq haqları, Dövlət və Din, Beynəlxalq Tolerantlıq Forumu, Bakı 2014

Məqalələr

 

1.2006 İslanbul, İbn Rüşdün hüquq düşüncəsi İslam Araştırmaları Dergisi

2. 2007 Bakı,Fiqh üsulu və dilçilik,  Dil və Ədəbiyyat, nömrə 58

3. 2007, Bakı, İslamda şəri hökmlərin meydana gəlmə şəklinə dair bir təhlil BDU İlahiyyat fakültəsi, “Elmi Məcmuəsi”

4.2007, Bakı, İslamda azadlıq anlayışı Dövlət və Din, İctimai fikir toplusu

5. 2007, Bakı, İslamda din dövlət münasibətləri Dövlət və Din, İctimai fikir toplusu .

6. 2007, Bakı,Quran ayı Ramazan Ramazan jurnalı .

7. 2007, Bakı, İslam hüququnun müasir məsələlərindən qloballıq-tarixilik Dövlət və Din, İctimai fikir toplusu

8.2007, Bakı, İslam hüququnun qaynağı kimi Quran BDU İlahiyyat fakültəsi, “Elmi Məcmuəsi” .

9.. 2010 Dekabr , Bakı, İslamda halal qazanc Dövlət və Din, İctimai fikir toplusu,  4 səh

10..2013,  Bakı, İslamda müasirləşmə və Fəzlur Rəhman BDU İlahiyyat fakültəsi, “Elmi Məcmuəsi” .

11. 2014, Bakı, Qurani-kərimdə hökmlərin illətinin nəslə təyin olunması Dövlət və Din, Beynəlxalq Tolerantlıq Forumu

12. 2014, Bakı, İslamda müasirləşmə düşüncəsinin tarixi aspekti və Fəzlur Rəhman BDU İlahiyyat fakültəsi, “Elmi Məcmuəsi” .

13. 2014, Kiev,  Стиль фікх в постмодерністських теоріях і його мовознавча основа Gileya

14. 2015, Bakı, BakFәzlur Rәhmana görә klassik islam tәhsil sistemi: xüsusiyyәtlәri, problemlәri vә islahat zәrurәti, BDU İlahiyyat fakültəsi elmi məcmuəsi
15. 2016, Fəzlur Rəhmanın vəhy anlayışı, BDU İlahiyyat fakultəsi elmi məcmuəsi
16. 2017, Dini radikalizm və islam təhsil sistemi, BDU İlahiyyat fakultəsi elmi məcmuəsi
17. 2017, Fəzlur Rəhmanın fikirləri əsasənda islam ənənəsində pluralizm, İslam həmrəyliyi-2017: Reallıqlar və perspektivlər, Respublika elmi-metodik konfransı

 

Kitablar

1. İslam hüququ, Bakı, Nurlar nəşriyyatı 2013, həmmüəllif

2. İslam iqtisadiyyatı, Bakı nəşriyyatı, Bakı, 2014

3. Azərbaycanda ənənəvi din (həmmüəllif), Bakı: Elm və təhsil, 2014, 444 s.
4. Radikalizm (həmmüəllif), Bakı, 2016

 

Tərcümələr

 

  1. Ian G. Barbour, Bilim ve din / Çatışma-ayrışma-uzlaşma, İnsan yayınları 2004.
  2. Fiqh üsulu, Abullah Kahraman, Nurlar nəşriyyatı, 2008.
  3. İslam dininin əsasları, Saffet Köse , Rahmi Yaran, Nurlar nəşriyyatı, 2010
  4. Həzrət Peyğəmbər və Ümumbəşəri dəvəti  (kitab-həmtərcüməçi), İpək Yolu Nəşriyyatı, Bakı, 2013, 488 s.
  5. Qurandan Nəsihətlər-1 (kitab-həmtərcüməçi), İpək Yolu Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 488 s.
  6. Qurandan Nəsihətlər-1 (kitab-həmtərcüməçi), Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 486 s.
  7. Ən Gözəl Nümunə Həzrət Peyğəmbər, Ekrem Keleş-Sadık Eraslan, (kitab-həmtərcüməçi),  Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 221 s.
  8. İbadətim, Şərq-qərb, 2015
  9. Hədislərlə islam, Bakı, 2016

 

 

 

 

Bookmark and Share