HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

KAFEDRANIN TARİXİ

İlahiyyat fakültəsi yarandığı gündən islam elmləri üzrə kadr hazırlığı Türkiyənin tanınmış professor heyəti tərəfindən aparılmışdır. İslam elmlərindən ilk dərs deyən müəllimlər prof. Təyyar Altıkulac, prof. Kamal Atik və Cəlal Erbay olmuşlar. Onlardan sonra burada Ərdoğan Pazarbaşı, Habil Nazlıgül, Əli Rəsuloğlu, Əli Ulusoy, prof. Özgü Aras, prof. Mövlud Fərligül, prof.Həsən Güləc, prof. Xalis Albayraq, prof. Müjdat Ulucam, prof.Zəkəriyyə Gülər, prof.Saffet Köse, prof. Əbdülüziz Xətib, prof.Cem Zorlu, prof. Seyfullah Sevim, prof. Ələddin Dərman, prof. Süleyman Akkuş, prof. Rəhmi Yaran, prof. Həsən Cirit, prof.Hayrı Ertən, prof.Kamil Günəş, prof.Əhməd Fəthi Polad , prof.Abdullah Kahraman, prof. Ömər Aslan dərs demişlər. Bununla yanaşı milli kadrlar da hazırlanmaqda idi. Hazırda bir nəfər türkiyəli professordan savayı bütün kadrlar millidir. Fakültə yaranandan bu kafedraya Türkiyədən təhkim edilmiş doktor-professor heyəti ictimai əsəslarla rəhbərlik etmişdir. İslam elmləri kafedrasında çalışan müəllimlərin hamısı Türkiyə respublikasında doktoranturanı müvəffəqiyyətlə bitirib öz doğma fakültələrinə qayıtmış azərbaycanlılardır. Kafedraya hazırda dos.Mübariz Camalov  başçılıq edir. Orada 7 nəfər 0,5 ştatlı müəllim, bir saathesabı müəllim və 1 ictimai əsaslarla müəllim çalışır. Əməkdaşların ümumi sayı 10 nəfərdir.

Bookmark and Share