HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Muammer Erbash

Ph.D. of religious sciences, the chief of Islamic sciences’

 

department , dean deputy of the faculty of theology

of Baki State University

Work phone : (012) 5106545; (012) 4322994

e-mail: muammererbas@yahoo.com

 

PERSONAL DATA

 • By birth is from Yozgat, Turkey. In 1968was born in Synop, Turkey
 • In 1987 finished Karshikaya Imam-Hatip Lycee
 • Married, has three children

 

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED

 • In1992got high education at the faculty of theology at the University Dokuz Eylul (Dokuz Eylül)in Turkey
 • In 1995defended the thesis on theme “Mohammed bin Abu Bakr er-Razi and his work “ Tafsir-i-Surati-l-Anam”
 • In 2001 conducted comparative reseach from the interpretations “F.Razi and bin Teymiyye about the Koran”

 

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND

 • In1991-1993worked as amuezzin-kayyim in the mosque Grand Chygly Chay in Izmir
 • After graduation the university entered post-graduate course on Tafsir at the faculty of theologyете at the University Dokuz Eylul (Dokuz Eylül)in Turkey and at the same time taught Tafsir at the faculty
 • In 1999-2000 hada scientific reseach in Urdin
 • In 2003-2008 was a senior lecturer at the faculty of theologyat the University Dokuz Eylul (Dokuz Eylül)in Turkey
 • From February 2008 works as a the chief of Islamic sciences’ department , dean deputy of the faculty of theology of Baki State University
 • Teachers Tafsir and Quran
 • The author of 7 articles and 7 books
 • Was the leader of 1 candidate of sciences

 

PRESENT RESEARCH INTERESTS

Quran and Tafsir

INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS

·Izmir 2003,international conference “ Religion and life” Had a speech on theme „ Good news about Saint Maria in Quran by Fakhraddin Razi“

·Ankara 2007, conference “ The missing chapters of Quran interpretations in religious services on Koran reading and some practical measures taken on this case”

 • Izmir 2007, the conference of Koran translations „ The estimation of Koran translations „ the estimation of Yashar Nuri Ozturk“

 

BOOKS

See the list in Az.page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share