HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Mubariz Jamalov

Phd Islamic Low

Home:    +994124322595

Mob: +994 55 680 33 99

mubariz.camal@yahoo.com

Personal information

Date of birth: 26.06.1976

Nationality:       Azerbaijan

Languages:          Azerbaijani (native), English (excellent), Arabic (good)

 

İş təcrübəsi

2008-present Lecturer at Baku State University. Islamic Low.

2009- present Head of Department of Islamic studies

Education

1993-1998 Baku State University, Department of Theology, BA degree (honors) / Major: Theology & Arabic Language Instructor

1998-2000 Marmara University, Institute of Social Sciences, MA degree / Major: Hadith

2000-2005 Marmara University, Institute of Social Sciences, Ph.D degree / Major: Islamic Low

Books

Articles

 

 

 

 

Bookmark and Share