HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

Namig Abuzarov

Ph.D in Theology

Home:    +994124012764

Mob: +994 55 5211730

nabuzer@yahoo.com

Personal information

Date of birth: 08.11.1977

Nationality:              Azerbaijan

Languages:      Azerbaijani (native), English (excellent), Arabic (good), Turkish (excellent), Persian (good).

Work experince

2006-present Lecturer at Baku State University. Hadith, Ethics of Islam, Sufism.

Education

1994-1999 Baku State University, Department of Theology, BA degree (honors) / Major: Theology & Arabic Language Instructor

1999-2001 Marmara University, Institute of Social Sciences, MA degree / Major: Hadith

2001-2005 Marmara University, Institute of Social Sciences, Ph.D degree / Major: Hadith

Research Trainings & Grants

2009 Participated in a US State Department sponsored research trip to the United States in March 30-April 18, 2009 on a topic “Islam in the United States”.

 

2010 Taken six months leave for English language training at Studio Cambridge (Cambridge, UK). Also conducted research on interreligious education and met scholars at the British Library and the University of Cambridge.

 

2013 Granted by Georgetown University as a visiting scholar to conduct research on Interreligious Education.

Semposiums and seminars

2008 5-8 November, (Baku, Azerbaijan). “Beyond Religious Differences, Islamophobia and other forms of discrimination based on religion and belief: consequences for young people and youth work responses”.  Delivered a lecture titled, Religious Equality in Azerbaijan.

2009 19 December, (Baku, Azerbaijan). Seminar lecture on “Islam and Tolerance” at Baku State University.

2008 February-June, (Baku, Azerbaijan). Delivered a series of seminars on “Islamic Ethics and Values” at a number penitentiary institutions in Baku.

 

Researches & Publications

 • Abuzarov, N., Zavaid Hadiths on Ibn Madje`s Mosned, (ISAM: Istanbul, 2006).
 • Abuzarov, N., “Scientific Value of Ibn Madje`s Zavaids”, (in Turkish), Scientific Research Journal (Elmi Araştırmalar Məcmuəsi), Vol. 20, Baku 2006.
 • Abuzarov, N., “Hadiths of the Sahaba only in Ibn Madje`s Sunan`, (in Turkish), Scientific Research Journal (Elmi Araştırmalar Məcmuəsi), Vol. 22, Baku 2006.
 • Abuzarov, N., “Concept of Zavaid Literature”, Scientific Journal of Baku State University, (in Turkish), Baku 2008
 • Abuzarov, N., “Ibn Khaldun, As a Founder of Sociology” (in Azerbaijani), ’State and Religion` Journal, Baku 2007.
 • Abuzarov, N., “Influence of Islamic Culture on the West” (in Azerbaijani), ’State and Religion` Journal, Baku 2008.
 • Abuzarov, N., “Suicide: From the Islamic point of view” (in Azerbaijani), ’State and Religion` Journal, Baku 2009.
 • Abuzarov, N., “Value of Marriage and Family in Islam” (in Azerbaijani), ’State and Religion` Journal, Baku 2009.
 • Abuzarov, N., “Equity and Justice during the Period of Prophet Mohammed” (in Azerbaijani), ’State and Religion` Journal, Baku 2010.
 • Abuzarov, N., (book) The Culture of Cleanliness (Baku, 2008).
 • Abuzarov, N., (book) co-author (with Zekeriya Guler) of Major Hadith Issues: Problems and Their Resolution (Baku, 2013),
Bookmark and Share