HomeAZ | RU | EN
Bir ayə

Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər. Bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə üçün bunu qat-qat artırar. Allahın lütfü çox genişdir.

əl-Bəqərə, 2: 261

Bir hədis

İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz.

Həqiqətən Allah sizin üzünüzə və mallarınza deyil, qəlbinizə və əməllərinizə baxar.

Hz. Muhamməd (s.a.v.)

Bir ifadə

Həqiqi zəngin, elmi çox olandır.

Hz. Əli (r.a.)

Bir şam digər bir şamı yandırmaqla işığından heç nə itirməz.

Mövlana Cəlaləddin

QoshqarSelimly

Ph.D. of religious sciences, lecturer of

Islamic sciences’department at the faculty

of theology of Baki State University

Work phone : (+99412) 5106545

e-mail:selimlik34@yahoo.com

PERSONAL DATA

Was born on 18 May in 1975 in Balakan.

In 1982-1992 studied at a secondary school.

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED

In 1992-1997 got high education at the faculty of theology of Baki State University.

In 1997-1999 finished the magistrate at Ankara University

in Turkey.

In 1999-2005 contunied the education in the Ph.D degree.

In 2005 defended the thesis on theme “ Azerbaijan muhaddises in I-IX centuries of Hijrah”.

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND

Since 2005 works as a lecturer of Islamic sciences’ department

at the faculty of theology of Baki State University.

Teaches Hadith, methodology of Hadith, Ethics of Islam, Koran.

The author of 8 articles.

PRESENT RESEARCH INTERESTS

Present research interests are Methodology of Hadith,

History of Hadith, scientific-theoretic bases of Hadith,

Ethics in Islam and other religions, the theory of ethics,

basics of ethics, ethics and estetics in Islam.

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

See the list in Az.page

Bookmark and Share